Fri - 12:06PM (via / ©)

#jojo's bizarre adventure #jjba

high-res →

fuku-shuu:

More from the series fanbook - most popular couple! (Source)

  1. Hori Masayuki / Kashima Yuu
  2. Seo Yuzuki / Wakamatsu Hirotaka
  3. Nozaki Umetarou / Sakura Chiyo
  4. Sakura Chiyo / Mikoshiba Mikoto
  5. Nozaki Umetarou / Mikoshiba Mikoto
  6. Mikoshiba Mikoto / Kashima Yuu
  7. Mikoshiba Mikoto / Hori Masayuki
  8. TANUKI / (I can’t read it D:)
  9. Maeno Mitsuya / Miyamae Ken
  10. Sakura Chiyo / Seo Yuzuki

Most popular characters post was here.

I just about died at the Hori/Kashima picture. Died.

Fri - 11:48AM (via / ©)

high-res →

Fri - 11:05AM (via / ©)

#zankyou no terror #gif

high-res →

(Source: hanatakayao)

Fri - 10:44AM (via / ©)

high-res →

(Source: kiriekagarino)

Fri - 8:32AM (via / ©)

high-res →

solos1s:

Fri - 8:23AM (via / ©)

high-res →

Fri - 8:13AM (via / ©)

#sword art online #sao #gif

high-res →

Fri - 7:36AM (via / ©)

#haikyuu #gif

high-res →

ponylegs:

so  cute

(Source: mirukipop)

Fri - 7:15AM (via / ©)

high-res →

banafria:

gngnarrgngnnn

Thu - 4:32PM (via / ©)